سخن مدير مدرسه :

 وظيفه ي مدرسه اين است كه راههاي كسب دانش و يادگيري را به دانش آموز بياموزد. اين هدف كلي و مهم، از ياد دادن اطلاعات و دانش هاي فراوان به دانش آموزان ، بسيار مهم تر و حياتي تر است. ازآن جا كه دانش آموز حجم زيادي از مفاهيم و اطلاعاتي را كه در دوران تحصيل به او منتقل مي شود، فراموش مي كند، بايد سعي كنيم علاوه بر ارائه ي مفاهيم و دانش ها، راهي به او نشان دهيم كه بتواند به دنبال معرفت و كسب دانش مورد نياز برود. سازگاري برنامه هاي درسي و رويكردهاي ياددهي – يادگيري را با توسعه ي پايدار مورد نظر قرار دهيم، پنج محور به شرح زير در آموزش دانش آموز بايد مورد توجه قرار گيرد :

  •  پي بردن به واقعيت جهان معاصر
  • درك مفهوم توسعه پايدار
  •  ديدگاه آينده پايدار
  •  راهبري يادگيري متعهدانه در جهت توسعه پايدار
  •  پذيرا و آماده بودن در مقابل چالش ها

 برنامه ريزي آموزشي دبستان رشاد با توجه به ديدگاه هاي خود فضاي يادگيري مستمر را براي دانش آموزان به گونه اي آماده كرده كه بتوانند يادگيري مداوم را در هر شغل و مرتبه اي بياموزند به عبارت ديگر :

 ( افراد بايد ياد بگيرند كه چگونه ياد بگيرند

 كسب مقام سوم تنيس روي ميز تيمي منطقه 5


به كليه دانش آموزان و همكاران ارجمند تبريك عرض مي نماييم.

 

دانش آموزان ( علي فتوكيان - حسين توانگري - ميلاد قوزلو )

 

 

آدرس : شهرك اكباتان - خيابان بيمه 5 - كوچه حسيني - پلاك 8

تلفن : 44661313

فكس : 44654144